Kociołek na zupę , gulasz 0,9L
(miedziany, cynowany w ¶rodku, chochelka z drewna)

            

          Miska miedziana 0,9 L - cynowana w ¶rodku

 

         

Kocioł miedziany , duży , ręcznie kuty

         

  Kotły miedziane (pojemno¶ć w litrach)

Kocioł mały

15 L

 Kocioł ¶redni 20 L
Kocioł duży 30 L

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

© 2006 - 2017 Drewgall & Elektryk